Genealogie van Nicolaus FREDERICKS
 
Bestand:C:\PG30\NL\DATA\HEISEN
Datum:15-08-2010
Selectie:'Personen in genealogie van Nicolaus FREDERICKS [173808]'
Sortering:Per tak

I Nicolaus FREDERICKS, tr. kerk Nijmegen 10-11-1765 (R.K.) (get.: Maria Helmus, Barbara Madzedelaar) Roelanda WILLEMSE LAMERS.
Uit dit huwelijk:
1.  Joannes FREDERICKS, geb. Nijmegen 08-02-1767 08.00 u., ged. (R.K.) ald. 08-02-1767 (get.: Wilhelmus Lamers, Jacobina Gerrits).
2.  Antonius FREDERICKS, geb. Nijmegen 03-03-1769 (zie II).
3.  Petrus FREDERICKS, geb. Nijmegen 25-03-1773 22.00 u., ged. (R.K.) ald. 26-03-1773 (get.: Cornelis Hiberse, Hendrina Wilhemse (Elisabeth Verweij)).
4.  Elisabeth FREDERICKS, ged. (R.K.) Nijmegen 29-05-1774 (get.: Wilhelmus Meijer, Elisabeth Verweij).
5.  Elisabeth FREDERICKS, geb. Nijmegen 01-09-1776 17.00 u., ged. (R.K.) ald. 01-09-1776 (get.: Wilhelmus Meter, Joanna Hubers).

II Antonius FREDERICKS, geb. Nijmegen 03-03-1769 11.00 u., ged. (R.K.) ald. 03-03-1769 (get.: Gerardus Melse, Joanna Wilhemse), kleermaker, binnenvader weeshuis (1829, 1832), overl. ald. 18-09-1858.
>>burger 19-08-1801: bedrag 25,-; S.5951<<.
Tr. kerk Nijmegen 03-11-1793 (R.K.) (get.: Joannes Rutten, Gerardus Reijntjes) Hendrina (Henrica) CUP, geb. Boxmeer circa 1768, overl. Nijmegen 07-05-1843, dr. van Joannes CUP en Bertina van GULICK.
Uit dit huwelijk:
1.  Carolus (Carel) FREDERICKS, ged. (R.K.) Nijmegen 23-10-1794 (get.: Joannes Kup, Ralendis Lamers), overl. ald. 21-09-1853.
2.  Elisabeth Bernardina FREDERICKS, ged. (R.K.) Nijmegen 13-01-1796 (get.: Hermanus Kup, Elisabeth Frederickx), z.b. (1829), overl. ald. 19-03-1875, tr. ald. 10-09-1829 Andreas Petrus POUWELS, ged. (R.K.) Nijmegen 18-10-1794 (get.: Andreas Piet, Hendrina Heinen (Jacoba van Kessel)), verwersknecht (1817), verwer (1829), overl. ald. 18-08-1851, zn. van Petrus (Peter) POUWELS, dagloner (1824, 1829), en Joanna WILLEMSEN. Wedr. van Johanna van EWIJCK.
3.  Joannes Nicolaus FREDERICKS, ged. (R.K.) Nijmegen 15-05-1799 (zie III).

III Joannes Nicolaus FREDERICKS, ged. (R.K.) Nijmegen 15-05-1799 (get.: Henricus Hemelenberg (Hermanus Kup), Anna Maria van Londen), kledermaker (1832), winkelier (1855), overl. ald. 19-03-1871, tr. ald. 20-12-1832 Petronella GRAAD, ged. (R.K.) Haarlem 08-10-1805, z.b. (1832), dr. van Everard GRAAD, kanonier 1e klas (1822), en Maria SWAAN.
Uit dit huwelijk:
1.  Virgina Antonia Hubertina FREDERICKS, geb. Nijmegen 12-10-1833, z.b. (1855, 1888), overl. ald. 23-06-1897, tr. (1) ald. 18-10-1855 Johannes Arnoldus HOEBINK, geb. Didam 30-01-1833, horologiemaker (1855), zn. van Jan HOEBINK en Johanna STEVENS, tr. (2) Nijmegen 21-11-1888 Judocus SPAAN, geb. Hechtel (België) 28-10-1828, schrijnwerkersknecht (1854), z.b. (1888, 1897), zn. van Arius SPAAN, marechaussee (1854), en Catharina Petronella LIMBURG, mutsenwaschter (1854). Eerder tr. Johanna HOFSTEDE, hertr. Dorothea Catharina ROELOFSEN.
2.  Antonius Arnoldus Hubertus FREDERICKS, geb. Nijmegen 18-02-1835, overl. ald. 04-06-1835.
3.  Hendrina Carolina Huberdina FREDERICKS, geb. Nijmegen 25-08-1836.
4.  Antonius Bernardus Hubertus FREDERICKS, geb. Nijmegen 26-09-1838 (zie IV).
5.  Petronella Huberdina FREDERICKS, geb. Nijmegen 08-03-1841.
6.  Allegonda Christina Huberdina FREDERICKS, geb. Nijmegen 01-06-1847.

IV Antonius Bernardus Hubertus FREDERICKS, geb. Nijmegen 26-09-1838, goud- en zilversmid (1878, 1911), tr. Arnhem 30-01-1878 Johanna Wilhelmina SIPMAN, geb. Culemborg circa 1857, z.b. (1878), dr. van Stoffel SIPMAN, schipper (1878), en Wilhelmina Johanna MEEUWISSEN.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonius Bernardus Johannes FREDERICKS, geb. Nijmegen 08-05-1881, overl. ald. 16-03-1884.
2.  Maria Johanna Huberta FREDERICKS, geb. Nijmegen 11-06-1885, z.b. (1911), tr. ald. 06-02-1911 Jozef Hubert DECKERS, geb. Heel en Panheel 15-11-1880, aannemer (1911), zn. van Johannes Wilhelmus DECKERS en Maria Elisabeth DRENTERS.
3.  Henriette Wilhelmina FREDERICKS, geb. Nijmegen 21-04-1887.
4.  Paulina Christina FREDERICKS, geb. Nijmegen 12-06-1889, z.b. (1911), tr. ald. 06-02-1911 Bernard VERMASEREN, geb. Meerlo 28-05-1880, onderwijzer (1911), zn. van Martinus VERMASEREN, landbouwer (1911), en Maria DEBATS.
5.  Antonius Hendrikus FREDERICKS, geb. Nijmegen 19-09-1891 (zie V).

V Antonius Hendrikus FREDERICKS, geb. Nijmegen 19-09-1891, goudsmid (1919), overl. ald. 04-10-1944, tr. ald. 05-05-1919 Cornelia Joanna BOVENS, geb. Nijmegen 20-02-1893, z.b. (1919), overl. ald. 04-10-1944, dr. van Lambertus BOVENS, handelsagent (1919), en Maria Cornelia van der MADE.
Uit dit huwelijk:
1.  Antonius Lambertus FREDERICKS, geb. Nijmegen 23-07-1920, candidaat in de rechten (1943) R.K. Universiteit te Nijmegen, overl. ald. 02-05-1943.
2.  Catharina Gerarda FREDERICKS, geb. Nijmegen circa 1925, overl. ald. 04-10-1944.
3.  Maria Cornelia FREDERICKS, geb. Nijmegen circa 1925, overl. ald. 04-10-1944.
4.  Cornelia Henriette Antonia FREDERICKS, geb. Nijmegen circa 1933, overl. ald. 04-10-1944.

Homepage | E-mail